İnşaat Hizmetleri

İnşaat Hizmetleri

Kaba inşaat, tuğla, demir, kireç, çimento, çakıl, kum vb. malzemeler ile yapının taşıyıcı betonarme ve dolgu duvarları yapılmış, tesisatları döşenmiş halidir. Yani, henüz iç sıvası bitmemiş, çerçeveleri takılmamış, aydınlatma sistemleri yapılmamış ve boyanmamış inşaat denmektedir. Kaba inşaat, denildiğinde kısaca tanımlamak gerekirse mevcut binanın yüzde kırkının bitirilmiş olması anlamına gelmektedir. 

Bir inşaatın yapılabilmesi için gereken prosedürlerin yapılmasının ardından, harita mühendislerinin belirlemiş olduğu noktalar baz alınarak temel kazısı yapılmaktadır. Temel kazısının yapılmasının ardından temel derinliği ise inşası planlanan yapının düşünülen kat yüksekliğine göre farklılık göstermektedir. Kazılan temelin dolgu malzemesi ile doldurulması ardından grobeton dökülerek temelin oturtulacağı alan düzlenmesi işlemi yapılmış olur.

İnce Yapı İşleri

Binalarda taşıyıcı sistemlerin imalatlarının bitirilmesinin ardından diğer adı ile harçlı imalatlar olarak da adlandırılan, duvar, zemin, döşemeler ve cephe kaplamaları tamiratlarının yapılması ve yenilenmesi işleri olarak adlandırılabilir.

Anahtar Teslim İşler

Tüm işlemlerinin eksiksiz olarak tamamlanması ve bu şekilde alıcıya teslim edilmesidir. Sözleşmeye uygun olarak tasdikli mimari, statik, tesisat projelerine, inşaat ruhsatına, teknik yapı şartnamesine ve işbu sözleşme hükümlerine uygun ikmal edilip, alt yapı ve çevre düzenlemesinin tamamlanıp peyzajın tamamlanmasını, yapı denetim firmasının iş bitirme belgesini vermesini müteakip ilgili Belediye’ye Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin (iskan) alınması için başvurulmasını ifade eder.

7/24 Whatsapp Destek Hattımız